25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
MP3 přehrávač
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PHILIPS EXP5463 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 16 stanovisky pro MP3 přehrávač PHILIPS EXP5463, Diplotop porovnává MP3 přehrávač PHILIPS EXP5463 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k PHILIPS EXP5463.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MP3 přehrávač - PHILIPS
Nejlepší MP3 přehrávač - PHILIPS produkty
Seznam značek a výrobců
APPLE
ARCHOS
COWON
CREATIVE
D-JIX
DANE-ELEC
IRIVER
LG
MEMUP
MPMAN
NEONUMERIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANDISK
SONY
TEAC
ZICPLAY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PHILIPS EXP5463

Uživatelé hodnotí PHILIPS EXP5463 jako špatně použitelný.Shledají to křehké., Ale oni jsou velmi rozdílní v tomto bodě. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi PHILIPS EXP5463 a jiným výrobkem.

V průměru jsou uživatelé spokojeni s jeho účinností, Ale oni mají velmi odlišné názory. Užitná hodnota je nižší než, kolik to stojí Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce PHILIPS EXP5463 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Audio CD: U zvukového disku se zobrazí celkov¥ poèet stop a celková doba pøehrávání. MP3/WMA: U disku CD se soubory ve formátu MP3/WMA se zobrazí celkov¥ poèet alb a stop. · Reprodukce CD se ukonèí i v pøípadì, |e: ­ Otevøou se dvíøka CD. ­ CD dohraje do konce ­ vyberte jin¥ zvukov¥ zdroj. U|iteèné tipy: ­ Reprodukujete-li desku, na které jsou i standardní CD Audio skladby i soubory MP3, pístroj zreprodukuje nejprve skladby CD Audio. ­ Jako císlo alba se zobrazuje "0", pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspoádali do zádných alb. · Stisknìte jednou nebo nìkolikrát DBB a zvolte |ádanou úroveò zv¥raznìní basov¥ch tónù. pokud je re|im DBB aktivován, zobrazí se èíslo. U|iteèné tipy: ­ FM Tuner: DBB je vÏdy vypnuto. VOLBA SKLADBY/ALBA A JEJÍ VYHLEDÁNÍ Volba a hledání na vech deskách Volba skladby · Stisknìte nebo § krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek právì reprodukované, pøedcházející nebo následující skladby. · V poloze pauza/stop zaènìte pøehrávku stisknutím 2;. Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou. Hledání èásti skladby bìhem reprodukce 1 Podr|íte-li nebo § stisknuté, máte mo|nost vyhledat èást skladby smìrem dozadu nebo dopøedu. Zapojí se hledání a reprodukce pokraèuje tlumenì. PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB (pouze na dálkovém ovladaèi) Do programu lze ulo|it 50 skladeb. Ka|dou skladbu ze do programu ulo|it i nìkolikrát. 1 Pomocí nebo § zvolte jednu skladbu. (MP3/WMA-CD: nebo ALBUM +/ - ). 2 Na dálkovém ovladaèi, stisknutím PROG ulo|te skladbu do pamìti. Displeji se zobrazí oznaèení P a pocet skladeb ulo|en¥ch do pamìti. 3 V¥e popsan¥m zpùsobem volte dalí skladby a ukládejte je do pamìti. 4 Je-li právì zapojena standardní reprodukce, stisknutím tlaèítka 9 ji zastavte. Stisknutím 2; zapojte reprodukci programu. Zobrazí se nápis PROG a reprodukce se zapojí. 5 Stisknìte 9 a opakováním krokù 1 a 2 si vyberte a naprogramujte vechny po|adované stopy...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP5463 snadné používat?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PHILIPS EXP5463 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

40010201206
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 4.03

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 4.03.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP5463 vysoce účinný?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PHILIPS EXP5463 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

40010002207
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.44
= 4.12

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.44 a standardní rozdíl je 4.12.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP5463 spolehlivý, solidní?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PHILIPS EXP5463 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

40010103106
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.06
= 4.01

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.06 a standardní rozdíl je 4.01.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP5463 dobrá hodnota za dané peníze?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PHILIPS EXP5463 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

40010103106
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.06
= 4.01

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.06 a standardní rozdíl je 4.01.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.