25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
MP3 přehrávač
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PHILIPS EXP2460 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 45 stanovisky pro MP3 přehrávač PHILIPS EXP2460, Diplotop porovnává MP3 přehrávač PHILIPS EXP2460 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k PHILIPS EXP2460.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla MP3 přehrávač - PHILIPS
Nejlepší MP3 přehrávač - PHILIPS produkty
Seznam značek a výrobců
APPLE
ARCHOS
COWON
CREATIVE
D-JIX
DANE-ELEC
IRIVER
LG
MEMUP
MPMAN
NEONUMERIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANDISK
SONY
TEAC
ZICPLAY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PHILIPS EXP2460

Podle jeho uživatelů je PHILIPS EXP2460 obtížné používat.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale oni mají velmi odlišné názory. Pokud se chcete ujistit, že PHILIPS EXP2460 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Ale jejich názory se velmi liší. Je to velmi drahé, na to co to nabízí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS EXP2460 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Displeji se zobrazí oznaèení P a pocet skladeb ulo|en¥ch do pamìti. 3 V¥e popsan¥m zpùsobem volte dalí skladby a ukládejte je do pamìti. 4 Je-li právì zapojena standardní reprodukce, stisknutím tlaèítka 9 ji zastavte. Stisknutím 2; zapojte reprodukci programu. Zobrazí se nápis PROG a reprodukce se zapojí. 5 Stisknìte 9 a opakováním krokù 1 a 2 si vyberte a naprogramujte vechny po|adované stopy. Pokusíte-li se naprogramovat více ne| 50 skladeb, na displeji se zobrazí nápis. Kontrola programu Pøejete-li si zkontrolovat sestaven¥ program, podr|te tlaèítko PROG stisknuté zhruba 3 vteøiny. Na displeji se budou postupnì zobrazovat poøadová èísla skladeb v programu. Vymazání programu 2 Jakmile najdete hledanou èást skladby, tlaèítko uvolnìte. Reprodukce pokraèuje obvykl¥m zpùsobem. Volba na WMA/MP3-CD Volba alba · Stisknìte ALBUM +/ - krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek první skladby právì reprodukovaného, pøedcházejícího nebo následujícího alba. · V poloze pauza/stop zaènìte pøehrávku stisknutím 2;. Reprodukce pokraèuje prvou skladbou zvoleného alba. Volba skladby 1 Podr|íte-li ALBUM +/ -stisknuté, budete moci rychle postoupit na pøedcházející nebo následující skladbu typu MP3/WMA. Zapojí se pøeskakování skladeb, po 5 vteøinách se pøeskakování zrychlí. 1 Je-li právì zapojena reprodukce, stisknutím 9 ji zastavte. 2 Stisknutím 9 vyma|ete program Jedenkrát se zobrazí hláení (vymazáno). 2 Jakmile najdete hledanou skladbu, tlaèítko uvolnìte. Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou. U|iteèné tipy: ­ Bìhem pøehrávání programu, nelze pou|ívat tlaèítka ALBUM +/ -. U|iteèné tipy: ­ Program bude vymazán i v pøípadì v¥padku napìtí nebo otevøete-li víko pøehrávaèe CD nebo vypne-li se pøístroj automaticky. VOLBA ZPÙSOBU REPRODUKCE ­ MODE (pouze na dálkovém ovladaèi) Pøed pøehrávkou a bìhem ní si mù|ete zvolit a zmìnit rùzné pøehrávací funkce...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP2460 snadné používat?

45 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PHILIPS EXP2460 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

631325233413
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 3.67

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 3.67.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP2460 vysoce účinný?

45 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PHILIPS EXP2460 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

630122564412
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.31
= 3.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.31 a standardní rozdíl je 3.51.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP2460 spolehlivý, solidní?

45 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PHILIPS EXP2460 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

630212284512
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.40
= 3.56

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.4 a standardní rozdíl je 3.56.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je EXP2460 dobrá hodnota za dané peníze?

45 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PHILIPS EXP2460 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

741320153316
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.11
= 3.95

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.11 a standardní rozdíl je 3.95.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.